Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ANWB Theorie

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en bestellingen van digitale producten, hierna “Product(en)” die worden aangeboden op het platform anwbtheorie.nl, hierna “het Platform”.

Deze voorwaarden zijn beschikbaar voordat, en op het moment dat, je een digitaal product bestelt. Als je de voorwaarden niet worden accepteert dan kan de bestelling niet worden afgerond.

Het Platform wordt beheerd door ANWB. Hieronder vind je onze informatie:
ANWB B.V.
Wassenaarseweg 220
2596 EC Den Haag
vragen of klachten kunnen worden gemeld via het contactformulier op het Platform.

Aanbiedingen, prijzen en betalingen

Prijzen zijn vermeld in euro en zijn altijd inclusief BTW. Je kunt de Producten alleen betalen via de betaalmethodes die op het platform worden aangeboden. Zodra je hebt betaald stellen wij het Product ter beschikking via het Platform.

Het Product en jouw account

Als je een Product hebt afgenomen dan kun je deze gebruiken via het Platform door in te loggen met een persoonlijk account. Het account is gekoppeld aan het door jouw opgegeven e-mailadres en is alleen voor jou bedoeld. Het e-mailadres kan tijdens de gebruiksperiode daarom niet worden gewijzigd en Producten kunnen niet aan iemand anders worden overdragen.

Let op, zodra je jouw account hebt geactiveerd kan je het Product gebruiken en start de gebruiksperiode. Als de gebruiksperiode afloopt dan blijft jouw account actief maar heb je geen toegang meer tot het Product. Opgeslagen informatie is vanaf dat moment niet meer toegankelijk en zal worden verwijderd.

Bestelling annuleren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via het online formulier. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Online beschikbaarheid

Als wij te maken hebben een technisch probleem waardoor wij het Product tijdelijk niet kunnen aanbieden, dan zullen wij jouw gebruiksperiode verlengen gelijk met het aantal dagen dat het Product niet kon worden gebruikt. Wij zullen jouw gebruiksperiode verlengen vanaf het moment dat het product langer dan 24 uur niet bereikbaar was.

Veilig online

Wij bieden onze Producten aan in een digitale omgeving wij hechten daarom veel waarde aan digitale veiligheid. Dit doen we om ons Producten maar ook jouw persoonsgegevens veilig te stellen.

Als wij constateren dat via jouw account (bewust of onbewust) het Product, het Platform of de online leeromgeving op een oneigenlijke manier wordt gebruikt, of misbruik plaatsvind, dan zullen wij, per direct en definitief, de toegang blokkeren. Vanaf dit moment zijn wij niet langer verplicht jou toegang te verschaffen tot jouw account, de online leeromgeving of het Product.

Als blijkt dat het Product bewust op een oneigenlijke manier is gebruikt (of is misbruikt) dan zullen wij geleden schade verhalen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten die horen bij de Producten berusten bij ANWB of haar licentieverstrekkers. Het is niet toegestaan om inbreuk te maken op deze intellectuele eigendomsrechten.

Zo mag je de Producten (of onderdelen hiervan) bijvoorbeeld niet kopiëren, verspreiden of commercieel gebruiken. Ook mag je de Producten niet downloaden, wijzigen of bewerken om nieuwe of afgeleide werken te maken. Je mag het Product dus alleen gebruiken waarvoor het oorspronkelijk is bedoeld.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

Wij stellen onze Producten met grote zorgvuldigheid samen. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat de Producten soms kleine foutjes of onjuistheden bevatten. Wij zijn daarom niet aansprakelijk voor schade die resulteert uit dergelijke fouten bij het gebruik van onze Producten.

Privacy

Voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met jou hebben verwerken wij persoonsgegevens van jou. In ons privacy statement kan je teruglezen welke persoonsgegevens wij verwerken, waarom wij dit doen en hoe wij hier mee omgaan. Wil je meer weten? Bekijk dan hier ons Privacy Statement.

Overig

Als één van onze bepalingen in strijd is met toepasselijk recht, dan vervalt deze bepaling. Wij zullen deze bepaling dan vervangen met een andere bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij bedoeling van de eerste bepaling.

Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en geschillen worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Cookies

ANWB Theorie gebruikt cookies en vergelijkbare technieken. Lees hierover meer in het privacy en cookie statement.